Pilátusok Krisztus előtt…

„Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész nagytanács. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki: Te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle: Nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak!  Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott.” (Mk. 15. 1-5.)

Pilátusok Krisztus előtt…

Nagypéntek eseményeinek meghatározó állomása Jézusnak a római helytartói palotában történt kihallgatása. A rómaiak báburalkodója, Heródes Antipász és a valódi politikai hatalommal rendelkező római helytartó közötti jogi helyzet bizonytalanságának végül a tömeg nyomására Pilátus vetett véget: amikor második alkalommal hozták elé Jézust, jelképesen megmosta kezeit és kivégeztette őt.

Nemzetünk kiemelt kulturális kincse Munkácsy Mihály nagypéntek eseményeit bemutató Trilógiája, amelynek elsőként elkészült része a „Krisztus Pilátus előtt” címet viseli. A lenyűgöző festményen Jézus körül vádló sokaság és katonák állnak, Pilátus egyedül ül egy emelvényen. Mintha az evangélium elevenedne meg előttünk: a helytartó szigorú arckifejezése és kézmozdulata elárulja, hogy bírói hatalmával élve éppen kérdőre vonja a néma vádlottat.

Pedig a festményen csak egyetlen bíró látható – és az nem Pilátus. Lehet, egész eddigi életünkben azt gondoltuk, hogy Jézus Krisztus áll Pilátus előtt. Pedig valójában Pilátus áll Jézus Krisztus előtt. Igazából, mi emberek, mind pilátusok vagyunk: minden önszerető pogányságunk, életünk minden anyagias bálványimádása, minden, bűneinket relativizáló önfelmentés egy-egy menekülni próbálás az Úr elől... Pedig meg kell állnunk Jézus Krisztus előtt.  Temessük ma mindannyian életünket bizalommal Krisztusba, az egyetlen bíróba, aki nem eltéli, hanem önmaga halála árán menti meg az előtte megálló bűnöst…

 

Szávay László