Új moderálási szabályzat

Új moderálási szabályzatot vezetünk be a Facebook oldalunkon, melynek célja a normális, emberi hangnemű véleménynyilvánítás körülményeinek lehetővé tétele és fenntartása.

Új moderálási szabályzat

Általános elvek

 

1. § A „Református Közéleti és Kulturális Alapítvány - @refkozelet” (a továbbiakban: RKK) elnevezésű Facebook-közösség (a továbbiakban: Profil) üzenőfalára kerülő tartalmat a profil üzemeltetője folyamatosan figyeli és ellenőrzi a moderátor(ok) segítségével. A moderátornak joga van a jelen szabályzatot megsértő hozzászólásokat és posztokat (a továbbiakban együtt: bejegyzés), valamint ezek hozzászólóit a jelen szabályzatban foglaltak szerint szankcionálni.

 

Bejegyzések

 

2. § A bejegyzés nem lehet

a) agresszív,

b) vulgáris,

c) obszcén,

d) másokat faji, etnikai, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt sértő vagy becsmérlő,

e) lelkiismereti szabadságot sértő.

 

3. § A bejegyzés nem tartalmazhat:

a) pártpolitikai agitációt,

b) nemzeteket, nemzeti jelképeket sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket,

c) gyűlöletkeltésre, bármilyen formában alkalmas kijelentéseket,

d) rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, megfélemlítésre alkalmas, vagy személyiségi jogokat sértő megjegyzést,

e) mások személyes adatait - az érintett hozzájárulása vagy törvény felhatalmazása hiányában,

f) egyéb módon jogszabályba ütköző tartalmat.

4. § A bejegyzés kerülje az erőteljes érzelmi töltetű, az észérveket nélkülöző, csak a vita kedvéért írt, és a témához inkább csak lazán kapcsolódó, öncélú megfogalmazásokat.

5. § Jogszabályba ütközik az olyan bejegyzés, amely bűncselekményt, szabálysértést valósít meg, vagy Magyarország hatályos jogszabályait más módon sérti, ideértve a jogsértésre történő felhívást, ajánlkozást, vállalkozást, valamint az ezekhez szükséges vagy ezeket megkönnyítő feltételek biztosítását is.

6. § Tilos a jogsértő médiatartalmat tartalmazó, valamint a gyűlöletkeltő, megfélemlítő tartalmat hordozó web-oldalakra mutató bejegyzés közzététele (tiltott linkelés).

7. § Tilos a moderátor által törölt bejegyzések visszamásolása, valamint a törölt megjegyzésekből történő idézés.

8. § Tilos a moderációt kritizáló, a moderátort személyében támadó bejegyzés.

9. § Tilos ugyanazon bejegyzés egymás után többszöri bemásolása, valamint hosszú szövegek céltalan bemásolása. (flooding).

10. § Tilos a szöveg nélküli (üres) vagy értelmetlen bejegyzés.

11. § A bejegyzések nem tartalmazhatnak "html-tag"-eket.

12. § Tilos a jogszabályok által védett tartalom (szoftver, adat, hanganyag, filmanyag stb.) jogosulatlan használatának elősegítése (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra).

13. § Tilos a nyílt vagy bújtatott kereskedelmi reklámtevékenység.

 

Moderáció

 

14. § A moderátor elsődleges feladata a normális, emberi hangnemű véleménynyilvánítás körülményeinek lehetővé tétele és fenntartása.

15. § A szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén a hozzászólóval szemben alkalmazható moderátori szankciók:

a) figyelmeztetés,

b) ideiglenes kitiltás,

c) végleges kitiltás,

d) bűncselekmény elkövetése esetén hatósági feljelentés.

16. § Az ideiglenes kitiltás az időtartamát a moderátor határozza meg azzal, hogy az egy napnál rövidebb és egy hónapnál hosszabb nem lehet.

17. § A moderátor véglegesen kitilthatja

a) az ideiglenes kitiltott, majd visszaengedett hozzászólót, ha visszaengedését követően ismételten megszegi a jelen szabályzatban foglaltakat,

b) azt a hozzászólót, aki a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan megszegi.

18. § A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek.

19. § Amennyiben a felhasználó kéri, a moderátor törli a felhasználót sértő bejegyzést.

20. § A moderációt érintő vitás kérdésben a hozzászóló a moderátorhoz fordulhat.

 

Nyereményjátékok, sorsolások


21. § A Profilon lebonyolított nyereményjátékokra, illetve sorsolásokra ezek kiírásában szereplő szabályok irányadóak azzal, hogy az RKK-val vagy a Zsinati Hivatallal jogviszonyban lévő személyek és ezek közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Profilon lebonyolított nyereményjátékokban, sorsolásokban.