Az Úr asztala körül

Az internetes véleménycserében nagyon divatosak és elterjedtek a különféle fórumok, azonnali válaszra felkészített blogok és levelezőlisták, melyeken nyitottabb vagy zártabb feltételekkel definiált részvevő csoportok tagjai gyorsan, hatékonyan, közvetlenül tudnak szót váltani. Ezekkel szerzett tapasztalatok változók, mert – mivel a megszólalás követendő etikája általában kialakulatlan – előbb-utóbb mindig megjelennek a tapintatlan, bárdolatlan, trágár, sárdobáló megjegyzések, hozzászólások is.

A RKKK önálló testület, s bár egyház alapította, támogatja is, mégsem tartozik a MRE intézményrendszerébe. Viszont kuratóriuma, felügyelő  bizottsága kizárólag egyháztagokból, tisztségviselőkből áll, így egész tevékenységét a bibliai etika irányultsága jellemzi. Ezért semmiképpen sem kívánjuk szaporítani azoknak a fórumoknak a számát, melyek – a vélemény nyilvánítás szabadságának szolgálatában – moderálás nélkül vagy lazára engedve azt, közlik a vad vitákat, szélsőséges állásfoglalásokat. Annak ismeretet viszont mind nekünk, mind más egyháztagoknak fontos, hogy miként vélekednek egyháztagjaink és más felnőtt keresztény/keresztyén emberek az intézményes egyházon kívüli közélet dolgairól, nemzetünk, államunk, népünk, Európa és a Világ égető mindennapi jelenségeiről, folyamatairól. Továbbá milyen igazolható pozitív hatást gyakorolunk mai hazai közéletünkre, társadalmunkra, gazdaságunkra, mi keresztyén egyháztagok.

            A rovat vezér lózungja arra utal, hogy úgy szólaljunk meg, mint akik ott vagyunk az asztal körül, melynek főhelye Krisztusé, tehát csak azt mondjuk, írjuk, amit Előtte, személyes jelenlétében is vállalunk. Jézusnak is volt véleménye az akkori társadalomról, közéletről, szegénységről-gazdagságról, adózásról, zsarolásról stb. Pedig „csak ácsmester” volt. Rabbiként tanítva Isten országának dolgait sohasem maradt közömbös az akkori közélet dolgai iránt. Sőt szemtől-szembe küzdött főpapokkal, királlyal, császári helytartóval is!

            Az a tervünk, hogy ebben a rovatban megjelentetünk minden olyan írásban elküldött, maximumA/4 terjedelmű (!) közleményt, melynek mondanivalója belefér a „Közélet keresztyén szemmel” másik lózungunk tematikájába. Szerzőként elfogadunk mindenkit, aki az Apostoli Hitvallást meggyőződéssel vallja és rendszeresen vendége az Úr asztalának valamelyik keresztény/keresztyén gyülekezetben. Az írásokat levélmellékletként *.doc vagy *.odt formátumban az RKKK címére várjuk (rkkk@reformatus.hu). Dátum, a szerző neve és az az e-mail cím, melyre bárki elküldheti reflexióját az írásra, szerepeljen a lapon. A szerző esetleges viszontválaszát a szükséges idézetekkel, hivatkozásokkal, újra elküldheti honlapunkra, hogy mások tanulságára is szolgálhasson

            Abban a reményben, hogy ezzel egy hasznos véleménycserére kínálunk alkalmat, fórumot, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a potenciális megszólalókat és olvasókat! Elsősorban a máshol nem publikáló testvéreket.

Nagy Sándor

RKKK kuratóriuma elnöke