KONFESZT


Istené a bölcsesség és hatalom,

övé a tanács és az értelem.

(Jób 12:13)

 

A 2017. szeptemberében indult és immár a negyedik félévébe lépő KONFESZT évente négy alkalommal, tematikus előadásokkal várja a református résztvevőket. Célunk olyan öntudatos fiatalok támogatása, akik hidat képezhetnek a közélet mostani képviselői és a közeljövő református nemzedékei között.

KONFESZT

A második világháborút követő bő fél évszázad alatt alapvető változáson ment keresztül a hazai közéletet is formálni képes református elit. A korábbi nemzedékek hitvallásossága és kálvinista öntudata háttérbe szorult. Ezen kíván változtatni a KONFESZT Közéleti Kollégium, mely minden hónap egy-egy hétvégéjén, tematikus előadásokkal várja a református fiatalokat. A képzés szervezője a RefCOO – a Református Művelődésért kutatóműhely.

 

Mi a KONFESZT?

Évente néhány  - péntek délutántól szombat délutánig tartó -  együttlét Budapesten közismert szakemberekkel, közéleti szereplőkkel, művészekkel és hasonló gondolkodású fiatalokkal.

Egy adott téma köré szerveződő izgalmas előadások, vitaindító kerekasztal beszélgetések, hajnalig tartó eszmecserék helyszíne a KONFESZT.

Célunk olyan öntudatos fiatalok támogatása, akik hidat képezhetnek a közélet mostani képviselői és a közeljövő református nemzedékei között.

 

A KONFESZT célja

Balassi Bálint, Bocskai István, Bethlen Gábor, Kölcsey Ferenc, Jókai Mór, Szilády Áron, Tisza István, Ady Endre nem csak koruk legnagyobb tudósai, írói és politikusai voltak. Személyiségük egyik meghatározó jegye volt keresztyén hitük, mely saját területükön vallott nézeteiket és kreatív teljesítményüket is meghatározta. Egy református tudós amellett, hogy vallásos embernek tartotta magát, „református módon” volt tudós. Egy keresztyén politikus számára a reformáció alapelvei az ország kormányzásához nyújtottak megkerülhetetlen értékeket, támpontokat. Napjainkban, bár a közélet területén még mindig sok református vállal szolgálatot, a korábbi korok hitvallásossága és kálvinista öntudata csökkent. 

Ezt a folyamatot kívánjuk megfordítani képzéssorozatunkkal. A KONFESZT szervezői hisznek benne, hogy a kálvini örökség önmagában olyan szilárd vallási és kulturális alapot jelent, mely segít eligazodni a jelenkor kérdéseiben. A KONFESZT célja ezért az olyan öntudatos fiatalok támogatása, akik nem csak reformátusként, hanem református módon kívánják a magyar nemzetet szolgálni.

 

A KONFESZT formája

A KONFESZT egy olyan képzéssorozat, mely az év négy hétvégéjén (péntek délutántól szombat délutánig) várja a református fiatalokat. A programsorozat előadásain szaktekintélyekkel ismerkedhetnek meg, továbbá csoportos beszélgetések és műhelymunka várja őket. A hétvégén kötetlen beszélgetésekre, közösségi programokra, igei alkalmakra is sor kerül.

A résztvevők a program ideje alatt teljes ellátásban részesülnek.

 

KONFESZT időpontok 2019-ben:

  • február 15-16. (péntek-szombat)
  • április 5-6. (péntek-szombat)
  • szeptember 27-28. (péntek-szombat)
  • november 8-9. (péntek-szombat)

 

Részvételi díj 

A Károli Gáspár Református Egyetem kurzusként hirdeti meg a KONFESZT alkalmait. Azok, akik felveszik a kurzust, térítésmentesen igénybe vehetik a rendezvény által nyújtott extra szolgáltatásokat. 
A KONFESZT-en azonban a kurzus felvétele nélkül is részt lehet venni, azonban így fizetni kell az említett szolgáltatásokért. A Károli hallgatói számára alkalmanként 2000 forint, mások számára 3000 forint egy alkalom.

A hétvégék helyszínével kapcsolatos információk a programba nyert felvétel után válnak elérhetővé.


 

Kiket várunk?

Olyan 18-35 év közötti református fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a nemzetünk életében meghatározó közéleti témák iránt.

  • Lelkipásztori, valamint neves személy ajánlása előnyt jelent a jelentkezésnél
  • Minden sikeres jelentkező egyedülálló lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen az összes képzésen és hogy részévé válhasson annak a kapcsolati hálózatnak, amelynek az előadó szaktekintélyek is tagjai.

 

Jelentkezés: folyamatosan nyitott a jelentkezes.reformatus.hu linken megnyíló űrlap segítségével.

 

(Először regisztrálni kell az oldalon, majd utána bejelentkezni az e-mail címmel és jelszóval. Belépés után az esemény listában lehet kiválasztani a KONFESZT-et.)

 

A KONFESZT védnöke Bogárdi Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, valamint Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A program szervezében és a megvalósulás támogatásában a RefCOO (Károli Gáspár Református Egyetem) mellett részt vesz a Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.

További információk:

web: refop.reformatus.hu

e-mail: refcoo@kre.hu

KONFESZT lelkészi ajánlás 2019

KONFESZT oktatói ajánlás 2019