Tudósítás az Ökogyülekezeti konferenciáról

konferemcia 2013. 04. 27-én került megrendezésre a Zsinati Székház üléstermében.
A 6 órás időtartamra méretezett konferenciát az alábbi plenáris előadások hangsúlyaihoz igazodva tartották meg:
 Dr. Victor András: Mesterséges anyagok környezetünkben: pro és kontra
 Karsay Eszter: Természetes és természetellenes a Bibliában
 Prof. Alan Werritty: ECEN Vendégelőadás Eco-Congregation, Scoltand

Háztartásunk kémiája (Nyíri Zsuzsanna)
Eco-Congregation CoS (Prof Alan Werritty)
Jó példák, gyakorlatok (Szalay László Pál)

 

A jól előkészített, színvonalas találkozóra ingyenesen, előzetes regisztrációval lehetett bejutni. Ebben egy szerény, de bőséges vendéglátás is bennfoglaltatott. Az alaphangot megalapozó plenáris előadásokat közel 50 fő kísérte figyelemmel, de a szekció-előadások iránti érdeklődés is számottevő volt. Az azóta letelt időben az Ökogyülekezet honlapjára

(http://www.okogyulekezet.hu/moodle/mod/forum/search.php?search=Sz%C5%B1cs&id=1)

az egyik szekcióvezető, Szalay-László Pál lelkipásztor, közíró, az Ökogyülekezeti Tanács tagja írt egy mindenre kiterjedő, szakszerű összefoglalót, melyből az Internettel rendelkezők részletes és érdemi értesülésekhez juthatnak. Ebből néhány részletet idézünk:

„... Azért, hogy vakságunk ne állandósuljon, ne legyen örökös restanciánk világunk különböző dimenziói felé, 2012-ben elindult az Őkogyülekezeti program. A MRE aktív teremtésvédelmi felhívásával, a mostohán, mellőzöttként kezelt élővilág sebeire és annak gyógyítására kívánja felhívni a gyülekezetek figyelmét. Az érzékenység ez irányú fejlesztésének, a hazai és nemzetközi gyakorlatok megismerésének, a kapcsolatépítésnek kiváló fóruma a már másodszor megrendezett Ökogyülekezeti Konferencia. A Mesterséges életünk címen létrehívott ökogyülekezeti napra 2013. április 27-én, szombaton került sor Budapesten a Zsinati Székházban.”

A nyitó áhítatot tartó Kocsis Áron hajdúnánási beosztott lelkipásztor szavai szerint: „... A környezetünk rehabilitálása csak Krisztusban, mint szegeletkőnek felismerésében lehetséges.”

Kodácsy Tamás nt. elnök úr köszöntését követően az előadások sorát dr. Victor András professzor kezdte, aki szerint „... Az ember által mesterségesen előállított matériák egyike a műanyag, de problematikussága túlnő társain. Drámai jelképe ennek az a szemétsziget, ami a Csendes- Óceánon úszik és kb. 15 Magyarországnyi méretű. A vízen lebegő szemét eltüntetése esélytelen a jelen viszonyai között. Az albatroszokat annyira megzavarta ez a hatalmas mennyiség, hogy fiókáikat is etetik vele, ami a biztos halált jelenti a számukra.” Előadását záró figyelmeztetése: „Természetes dolog, hogy mesterséges anyagokat kreálunk, a mesterkedésünk azonban nem nélkülözheti az előrelátást és bölcsességet.”

Karsay Eszter lelkipásztor, az ökogyülekezeti tanács tagja, előadásában a Biblia alapján elemezte a természetes és természetellenes dialektikáját. A harmadik, a természetfeletti segítségül hívása adhat csak választ és gyógyulást az előző kettő által képviselt ellentmondásra és megoldatlanságra.

„A konferencia Skót vendégelőadója Alan Werritty a Dundee Egyetemről jött és arra a kérdésre kereste a választ, hogy mekkora a teherbíró képessége a földünknek.  ...Három kockázati tényezőt emelt ki a sok közül. I. Üvegházhatás. II. Természeti katasztrófák. III. A fajok sokféleségének érzékelhető vesztesége. A negatív változásokra válaszul, ellenpontozásként szintén három területet jelölt meg, ahol gyülekezeti szinten feladatunk van. I. A lelki élet. II. A hétköznapi élet. III. Globális szemlélet. Jó példaként két gyülekezetet mutatott be Skóciában, hogy kis közösségek komoly eredményt és hatást képesek elérni.”

Az előadások után az Őkogyülekezeti Tanács által kiírt, a „Nézzétek az ég madarait” c. pályázat közszemlére bocsátott legjobb fotói alapján megítélt díjakat adták át ifj. Gyimóthy Géza értékelő szavai után Szűcs Boglárka és Kodácsy Tamás az erdőkertesi, a telkibányai és a budai gyülekezetek képviselőinek. Délután szekcióbeszélgetésekre került sor.

A konferencia szünetében néhány kérdést tettem fel dr. Kodácsy Tamásnak, az Ökogyülekezeti Program vezetőjének.

K1: A népesség töredékét képező, az itt megismerhető életmódokat és módszereket követő hívő keresztyének példája miképpen tud elterjedni a népesség többségében?

V1: Annak a kisebb karbon-lábnyomnak, melyet én vagy a velem tartó teremtésvédők hagynak maguk után nem sok eredménye van mindaddig, míg a gyárak gátlástalanul nyomják a szennyezést a környezetbe. De ha példánkkal sikerül megváltoztatni a többiek szemléletét, az vezethet oda, hogy csökken az igény a környezetkárosító áruféleségek iránt, így nemcsak az eldobált hulladékmennyiség csökken, de a gyárak keltette környezetszennyezés is.

K2: Míg az EU pl. a szelektív hulladékgyűjtést támogatja, mit kezdünk a keresztyénellenességével?

V2: A szelektív hulladékgyűjtés jó, segít csökkenteni a háztartási szemétszállítás költségeit. PET-palackos víz helyett szűrt csapvizet vagy szódavizet fogyaszthatunk. A Zöld-mozgalom – sajnos – a liberális baloldalhoz kötődik, így az ökogyülekezet megjelenése jobboldali jelenségnek számít a politikai közéletben. De pl. Skóciában felismerték, hogy a 290 ökoegyház a legfontosabb környezetvédő hálózat. Vele jó együttműködni. Nálunk generális forráshiány van, ezért kezdjük a szemléletváltoztatásnál a munkánkat, mely kevésbe kerül.

K3: Mit tehet a MRPSz ebben a témában?

V3: Nagyon számítunk a MRPSz-re, hiszen a gyülekezeti élet eseményei (szeretetvendégségek, karácsonyi vásár stb.) során érvényesíteni lehet az ökogyülekezeti szempontokat, a nélkül, hogy ez bármilyen külön forrást vagy többletmunkát igényelne,

K4: Most osztottak először ilyen díjat?

V4:  Nem, már több esetben előfordult.

 

Utólag Szűcs Boglárka koordinátortól az alábbi kérdésekre kértem és kaptam választ:

K1: Mérföldkő-e ez a konferencia vagy a több éves építkező stratégia egy menetrendszerű pontja?

V1: Utóbbi, mivel a programnak évről-évre ismétlődő szervezési kerete van. De van extra eleme is, mint pl. az idei megjelenésünk a Csillagponton.

K2: Az ismert és evidens PR-on kívül vannak-e egyéb sajátos expanziós erőfeszítéseik is?

V2: Igen, vannak. Amióta a MRE Zsinata fokozott figyelmét egy kis irodarész-támogatással is megerősítette, mindennapi kommunikációs lehetőségeink nyíltak meg az egyházi ágazatok irányában. Egy félállású koordinátor beállításával pedig jelentősen megnőtt az ellátható gyakorlati munka intenzitása, terjedelme.

K3: Milyen segítséget kérnek, várnak a MRPSz-től és az RKKK-tól, mely utóbbi képviselője vagyok?

V3: Sokat kérünk és várunk, mert a MRPSz tagjai beágyazott munkásai a MRE gyülekezeteinek. Mivel az éves rendes Esperes-Gondnoki Értekezletek alkotó tagjai az egyházmegyék gondnokai is, akik presbiterek, rajtuk keresztül kívánjuk programunkat szélesebb körben is megismertetni, megszerettetni. A RKKK új honlapjára szívesen írnánk egy bemutatkozó anyagot.

K4: Tavaly néhai Kopp Mária professzor és Falus András genetikus professzor, egyháztagunk, tb. presbiterünk megalapították az EDUVITAL egészségvédő programot. Van-e már kapcsolatuk ezzel a rokon mozgalommal?

V4: Nem, még nincs, de megvizsgáljuk, mely pontokon tudnánk hasznosan és eredményesen együttműködni.

 

Ma, amikor Európa és a Világ még nagyon messze áll attól, hogy a teremtésvédelem problematikáját értékén kezelje, az a felelősség, mely az Ökogyülekezeti Programban lemérhetően megmutatkozik, az őrállók feladatának fénylő megnyilvánulása. Mivel a Világ vezetése – a profithajhászó, önző szekuláris lelkiség eluralkodása következtében – e tekintetben nem teszi a dolgát, az alulról építkezés akár az emberiség megmaradásának egyedüli eszköze is lehet. Ezért jól tesszük, ha mindnyájan nemcsak figyelünk az Ökogyülekezeti Program erőfeszítéseire, de magunk is törekszünk, hogy ebből a megtartó törekvésből a ránk eső részt a mindennapokban is elvállaljuk. Remélve, hogy a ránk irányuló közfigyelem nyomán előálló szemléletváltás előidézheti a lehajló trendek pozitívba fordulását. Ezzel az e világi lét fenyegető kilátásainak lemérhető javulását is!

 

Budapest, 2013.06.07.                                                          Nagy Sándor, dr. techn.

                                                                                              Presbiter-főgondnok

                                                                                              RKKK kurátor-elnök