Van jó háború?

Mi az oka, hogy évezredek óta folynak háborúk? Mindig a jó győzedelmeskedik a gonosz felett?
Minden háborúban jelen van a vallás? A vallásokban vagy a vallások között is törvényszerűen jelenik meg időről időre a háborúskodás?

Van jó háború?

Mi a helyzet a belső háborúval és a lelki békével?

Akik a válaszadást bevállalják:
Dr. Boda Mihály - NKE egyetemi docens
Mészáros László - alezredes, református tábori lelkész
Dr. Tóth Károly - evangélikus lelkész, történész

Most tábori lelkészeket is kérdezhetsz egy sör mellől, várunk!

 

Jelentkezés és információ: Szólj be a papnak!