Teológus Tavasz a DRHE-n - Felhívás

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Doktorok Kollégiuma nemzetközi konferenciát szervez, a fél évezredes reformáció emlékév jegyében.

KONFERENCIA FELHÍVÁS


A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma a reformáció félévezredes évfordulója évében meghirdeti a fiatal kutatók (legfeljebb 5 éve szerezte meg doktori fokozatát), doktorjelöltek és doktoranduszok számára szervezett Teológus Tavasz elnevezésű nemzetközi konferenciáját.

Alcím: „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Ef 4,23) Az egyház megújulása a reformációra emlékezve. A konferenciára előadóként azok jelentkezését várjuk, akiknek a kutatási témája kapcsolódik a hit- és vallástudományokhoz.
A konferencia helyszíne:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
A konferencia ideje: 2017. március 10-12.
Jelentkezési határidő: 2017. január 31.


A konferenciára előadóként jelentkezőknek a tanulmányukat legkésőbb 2017. április 30-ig kell elküldeniük. A szerzők feladata felkérni a tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt, hogy dolgozatát támogatónyilatkozattal ellássa. A tanulmány megengedett hossza 15.000-40.000 karakter. A tanulmányokat ISBN számmal ellátott online konferenciakötetben publikáljuk az intézmény honlapján, és lehetőség szerint nyomtatásban is megjelentetjük. A szervezők a tanulmányokat csak formai szempontok alapján ellenőrzik. A szekcióelnök jogosult lektorhoz küldeni a tanulmányt.

Az előadás nyelve lehet magyar, angol vagy német. Az előadás hossza 20 perc, amit 5-8 perces diskurzus követ. Az előadások szekcióüléseken hangoznak el. Minden szekciót az adott tudományterületen jártas tudományos fokozattal rendelkező levezetőelnök irányít. A szekciók munkája a szekcióelnökök előadásával kezdődik. Az előadóként való regisztrálásnál meg kell jelölni, melyik szekcióban kíván az illető előadni.

A szervezők fenntartják a jogot a jelentkezők számától függően az egyes szekciók összevonására.

Teológus Tavasz
„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Ef 4,23)
Az egyház megújulása a reformációra emlékezve
DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI
EGYETEM
2017. március 10-12.

Részvételi díj:

  • Teljes részvételi díj: 12.000 HuF (szállás 2 éjszakára, teljes ellátás, előadás és publikálási lehetőség)

  • Egy napos részvételi díj szállással: 10.000 HuF (szállás 1 éjszakára, választott napra háromszori étkezés, előadási és publikálási lehetőség)

  • Egy napos részvételi díj: 8.000 HuF (választotta napra háromszori étkezés, előadási és publikálási lehetőség)

A részvételi díjat a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően legkésőbb 2017. január 31-ig az egyetem bankszámlájára kérjük átutalni, a közleményrovatban feltüntetve, hogy „Teológus Tavasz – Vezetéknév Keresztnév”.

A konferencia résztvevői tudomásul veszik, hogy a konferencián felvétel készül, amit a szervezők a későbbiekben felhasználhatnak.

További információért forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez az alábbi e-mail címen: teologustavasz@gmail.com

További friss információkat talál facebook oldalunkon és a DRHE honlapján.

További részletek hamarosan.

Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv - rektor, DRHE; elnök, DC 

Prof. Dr. Baráth Béla Levente - elnök, DRHE Tudományos és Művészeti Bizottsága

Peleskey Miklós Péter - elnök, DRHE Doktorandusz Önkormányzat

A konferencia támogatói:

Tiszántúli Refofrmátus Egyházkerület

DOSZ Hittudományi Osztály

Református Közéleti és Kulturális Központ

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzata