Ilyen volt a Hálaadó istentisztelet

2019.10.27-én gyűltünk össze Dunaszentgyörgyön, hogy egy úrvacsorás istentisztelet alkalmával adjunk hálát az Úr Istennek az idei terményekért.

Ilyen volt a Hálaadó istentisztelet

 

Igét hirdetett:
Szenn Péter a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke.

Az istentisztelet liturgiájában közreműködött:
Rácz József esperes, a Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség lelkipásztora.