Bővítik az oktatási iroda szakértői névjegyzékét

Február 28-ig pályázhatnak azok a pedagógusok, akik szeretnének felkerülni az országos református szakértői névjegyzékre. A jelentkezőktől megfelelő szakirányú végzettséget, legalább tízéves munkatapasztalatot és elismertséget várnak el.

Bővítik az oktatási iroda szakértői névjegyzékét

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Oktatási Irodája pályázati felhívást tett közzé, mely szerint bővíti országos szakértői névjegyzékét. A pályázatkiírás az 1995. évi első egyházi köznevelési törvény 70. paragrafusa alapján a jelentkezőktől elvárja, hogy feladataik ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, szakterületükön legalább tízéves munkatapasztalatuk és elismertségük legyen.

A pályázatokhoz szakmai önéletrajzot, a szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, az állami jegyzékek – amelyeken szerepel a pályázó – igazolásának másolatát, valamint két szakterületről származó referenciát szükséges csatolni. Amennyiben a pályázó nem református köznevelési intézmény alkalmazottja, úgy szükséges mellékelnie lelkipásztorának igazolását arról, hogy egyházunk konfirmált tagja. A névjegyzék új tagjaira bármely természetes vagy református egyházi jogi személy javaslatot tehet.

A pályázat benyújtása folyamán a jelentkezők meghatározhatják azt a területet, amelyen szakértőként dolgoznának.

Pályázható szakterületek és szakirányok:

  1. tanügyigazgatás szakterület
    1.1. általános tanügyigazgatás szakirány,
    1.2. intézménytípus szakirány,
    1.3. térségi (települési önkormányzatok köznevelési célú feladatok ellátására szerveződött társulásai, megyei, regionális) tervezés, fejlesztés szakirány.

2. szervezet- és minőségfejlesztés szakterület

3. pedagógiai értékelés szakterület
3.1. intézményértékelés szakirány,
3.2. szakrendszerű oktatás szakirány,
3.3. nem szakrendszerű oktatás szakirány,
3.4. alapfokú művészetoktatás szakirány,
3.5. tehetségfejlesztés szakirány,
3.6. fejlesztő pedagógia szakirány,
3.7. felnőttoktatás szakirány,
3.8. pályaválasztásra felkészítés szakirány,
3.9. óvodai nevelés szakirány,
3.10. tanórán kívüli tevékenység szakirány.

4. mérés-értékelés szakterület

5. akkreditáció szakterület
5.1. pedagógus továbbképzés szakirány,
5.2. tantervi szakértői tevékenység szakirány,
5.3. tankönyv, taneszköz szakértői tevékenység szakirány.

6. sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése és oktatása szakterület az egyes fogyatékosság típusának megfelelő szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

8. esélyegyenlőség szakterület
8.1. pedagógiai szakszolgálati, az egyes szakszolgálati tevékenységek típusának megfelelő szakirány,
8.2. esélyegyenlőségi nemzetiségi szakirány,
8.3. hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirány,
8.4. sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés és oktatás szakirány,
8.5. gyermek- és ifjúságvédelem szakirány

9.köznevelési fejlesztési támogatások szakterület

10. iskolai könyvtár szakterület

11. pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterület

 

A pályázatokat február 28-ig várják az MRE Zsinati Oktatási Iroda, 1427 Budapest, Pf.: 643. címen. Az elbírálás várhatóan márciusban, míg az új tagok névjegyzékbe vétele június 1-től történik. A megbízás 5 évre szól.
A református mesterpedagógus névjegyzékre szakértőként csak azok kerülhetnek fel, akik az Országos református szakértői névjegyzék 11. szakterületére előzetesen felvételt nyernek.

Az Országos református szakértői névjegyzék letölthető honlapunkról.

 

Forrás: református.hu