A böjt egykor és ma

A Kiskun Múzeum,
a Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya,
a Károli Gáspár Református Egyetem Koraújkor, Gazdaság- és
Művelődéstörténeti Tanszéke,
az MTA Agrártörténeti- és Faluszociológiai Bizottsága,
az MTA BTK Néprajztudományi Intézete
és a Magyar Bortörténeti Társaság
tisztelettel meghívja a Önt
A BÖJT EGYKOR ÉS MA című konferenciájára.
A böjt egykor és ma
2013. november 20. szerda
9.30. Megnyitó
A konferencia vendégeit köszönti:
Kapus Krisztián
országgyűlési képviselő, Kiskunfélegyháza polgármestere
valamint
Dr. Csoma Zsigmond
a Néprajzi Társaság Anyagi kultúra Szakosztályának elnöke
A tudományos tanácskozást megnyitja:
Dr. Hatházi Gábor
főosztályvezető helyettese
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály
A konferencia megvalósítását támogatta:
Levezető elnök: Mészáros Márta
10.00-10.20 Kisbán Eszter:
Központi irányítás és kulturális modell: böjtös szabályok – laikus
étkezések
(Professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem)
10.20-10.40 Kókai Nagy Viktor:
A böjt megjelenése Jézus tanításában
(adjunktus Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Újszövetség Tanszék)
10.40-11.00 Dénesi Tamás: Böjt a kora újkori bencés monostorokban
(levéltár igazgatóhelyettes, Főapátsági Levéltár, Pannonhalma)
11.00-11.20 Limbacher Gábor:
Imitatio Christi. Egyházi és népi, a böjti gyakorlatban
(néprajzkutató, múzeumigazgató, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém)
11.30-11.40 S Z Ü N E T
11.40-12.00 Benda Borbála:
Böjti étkezések a 17. századi főúri udvarokban
(könyvtáros, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Budapest)
12.00-12.20 Semmel Tünde:
Táplálkozási tanácsok a 18. századból. Dietétikai könyvek és a böjt
(egyetemi hallgató, ELTE-BTK MA, Koraújkor történet)
12.20-12.40 Székely Gábor:
A böjt ereje és egy festészeti verseny.
Raffaello Transfiguratiójának értelmezési lehetőségei
(PhD-hallgató, ELTE BTK, Kora Újkori Magyar Történeti Program, Budapest)
12.40-13.00 Vita
13-14.00 E B É D
Levezető elnök: Csoma Zsigmond
14.00-14.20 Klemm László:
Franz Kafka radikális böjtfelfogása Az éhezőművész
(Ein Hungerkünstler) c. elbeszélése alapján
(egyetemi docens, m.b. tanszékvezető, KRE BTK Német Nyelv és Irodalom
Tanszék, Budapest)
14.20-14.40 Báti Anikó:
Divat diéták a mai magyar táplálkozáskultúrában
(tudományos főmunkatárs MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest)
14.40-15.00 Ratkó Lujza:
Böjt – másképpen. Az ismeretlen nagyböjti szokáskör
(néprajzkutató Jósa András Múzeum, Nyíregyháza)
15.00-15.20 Kürti László:
Test, tortúra, tánc
(habil, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Politikatudományi Intézet)
15.30-15.40 SZÜNET
15.40-16.00 Frauhammer Krisztina: „Mi a szájba bemegy nem fertőzteti
meg az embert”. Lelki tükrök, gyónási könyvek a böjtről
(tudományos munkatárs, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged)
16.00-16.20 Telenkó Bazil: Böjti hagyományok a magyarországi görög
katolikusoknál
(bölcsészkutató, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen)
16.20-16.40 Marinka Melinda: Sváb böjti szokások Szatmárban
(tudományos segédmunkatárs, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen)
16.40-17.00 Vita
18.00- B O R V A C S O RA
VINCZE BÉLA az „Év Bortermelője” címmel 2005-ben kitüntetett,
számtalan külföldi díjban részesített egri borásszal, boraival.
B A R Á T I B E S Z É L G E T É S
NOVEMBER 21. CSÜTÖRTÖK
Levezető elnök: Báti Anikó
9.00-9.20 Silling Léda:
A böjt különböző formái a többnemzetiségű Bácskában
(néprajzkutató, Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Szabadka)
9.20-9.40 Komáromi Tünde:
Böjt, fogyasztói kultúra és kommunikáció a kortárs orosz ortodoxiában
(tudományos főmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem, BTK, Társadalmi
Kapcsolatok Intézete, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, „Kelet-
Nyugat” Kutatócsoport)
9.40-10.00 Szabad Boglárka:
"Lelkileg erősebb leszel, és tisztábban látsz..."
A böjt és a böjtölés napjainkban egy magyar görög katolikus közösségben
(PhD hallgató ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Európai
Etnológia Doktori Program, Budapest)
10.00-10.40 Bognár Anikó:
Böjtös ételek szakácskönyveinkben
(néprajzkutató, Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhely
vezetője)
10.40-11.00 SZÜNET
11.00-11.20 Csoma Zsigmond:
Böjt és bőség (német) Bólyban (Baranya m.)
(KRE Koraújkor-, Gazdaság-és Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest)
11.20-11.40 Mészáros Márta:
Egy plébánia háztartása böjti időszakban Kiskunfélegyházán
(néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza)
11.40-12.00 Lengyel Ágnes:
Tradíció és jelenkor - Egy palóc asszony böjtölési szokásai napjainkban
(néprajzkutató, múzeumigazgató, MNM Palóc Múzeum, Balassagyarmat)
12.00-12.20 Knézy Judit:
A savanyú ízlésirány és a böjtös ételek a bodrogközi Cigándon és
környékén a 20. század első felében
(néprajzkutató, ny. múzeumi főosztályvezető, Budapest)
12.20-12.40 Szigeti Jenő:
Három híres koplalóművész a múltszázadból
(Professzor emeritus, Miskolci Egyetem)
12.40-13.00 Csízy Katalin:
„Böjtölés, aszkézis a pythagoreus hagyományban”
(ókortörténész, KRE Ókor-és segédtudományi Tanszék, Budapest)
13.00-13.10 Vita
13.10 Konferencia zárása, értékelése
13.20 EBÉD, elutazás