A 20. század történelmi sorsfordulóinak emlékei a református gyülekezetekben

A Református Közéleti és Kulturális Központ pályázatot ír ki: „A 20. század történelmi sorsfordulóinak emlékei a református gyülekezetekben” címmel. A pályázatra középiskolások és egyetemisták munkáit várjuk.

 

A két korosztály pályaművei külön lesznek elbírálva.

 

A pályázat célja a magyar reformátusság 20. századi történelmének jobb megismerése a személyes, családi, gyülekezeti és helyi gyülekezeti dokumentumok alapján. A pályaműveknek azt kell bemutatnia, hogy a 20. század nagy történelmi traumái (pl. háborúk, Trianon, üldözések, kitelepítések, kollektivizálás, 1956 stb.) miként hatottak a Kárpát-medecei magyar református közösségekre. Olyan személyes, családi, vagy gyülekezeti emlékek feldolgozását várjuk, amelyek segítenek megismerni a század történelmi sorsfordulóinak helyi egyházi megnyilvánulásait, történéseit.
A 20. század történelmi sorsfordulóinak emlékei a református gyülekezetekben

Pályázni lehet korabeli tárgyi és írásos emlékek (naplók, levelek, fényképek, korabeli dokumentumok stb.) bemutató elemzésével, valamint írásban rögzített életinterjúkkal.

 

A pályázathoz az eredeti forrásokat is kérjük csatolni!

 

A pályázatok beadási határideje: 2014. november 20.

 

A pályázat díjazásának összértéke: 500.000 forint.

 

 

A pályázat formai követelményei:

          a pályázatokat world és pdf formátumban kérjük eljuttatni a RKKK mail címére ( rkkk@református.hu ), illetve postai úton a 1146. Budapest, Abonyi u. 21. címre.

          a pályaművek elfogadásának előfeltétele a pontos forrás meghatározás

          a pályaművekben felhasznált forrásokat digitális és/vagy fénymásolt formában a pályaműhöz csatolni kell; a tárgyi emlékekről pedig fénykép csatolása szükséges

          a pályaművek fedőlapjának tartalmaznia kell a pályamű címét és annak készítője adatait, elérhetőségét

 

A pályázatot független szakértők fogják elbírálni. Eredményt 2015. első negyedévében hirdet a RKKK kuratóriuma. A győzteseket írásban értesítjük.

 

Budapest, 2014. május 9.

 

 

                                                                     RKKK Kuratóriuma

Pályázat kírás