KONFESZT Közéleti Kollégium

Istené a bölcsesség és hatalom,

övé a tanács és az értelem.

(Jób 12:13)

 

A második világháborút követő bő fél évszázad alatt alapvető változáson ment keresztül a hazai közéletet is formálni képes református elit. A korábbi nemzedékek hitvallásossága és kálvinista öntudata háttérbe szorult. Ezen kíván változtatni a KONFESZT Közéleti Kollégium, mely minden hónap egy-egy hétvégéjén, tematikus előadásokkal várja a református fiatalokat. A képzés szervezője a RefCOO – a Református Műveltségért kutatóműhely.

 

A KONFESZT Közéleti Kollégium az a hely, ahol az egyes területek országos vezetőivel találkozhatsz, politikusokkal (pl. Kövér László, Gulyás Gergely), újságírókkal (Huth Gergely, Szőnyi Szilárd, Balogh Gábor), kutatókkal és oktatókkal (Aczél Petra, Pusztai Gabriella) és másokkal (pl. a bankszövetség főtitkára: Kovács Levente, vagy a PIM vezetője: Prőhle Gergely). Olyan emberek segítik egy ifjú, tudásalapú református közösség felépítését, akiket szinte minden nap lehet látni a tévében. Egy ilyen hálózat sok lehetőségekkel kecsegtet, de nagy felelősséggel is jár, ezért a jelentkezőknek pályáznia kell a részvételre a programban.

KONFESZT Közéleti Kollégium

 Közéleti Kollégium célja

 

Balassi Bálint, Bocskai István, Bethlen Gábor, Kölcsey Ferenc, Jókai Mór, Szilády Áron, Tisza István, Ady Endre nem csak koruk legnagyobb tudósai, írói és politikusai voltak. Személyiségük egyik meghatározó jegye volt keresztyén hitük, mely saját területükön vallott nézeteiket és kreatív teljesítményüket is meghatározta. Egy református tudós amellett, hogy vallásos embernek tartotta magát, „református módon” volt tudós. Egy keresztyén politikus számára a reformáció alapelvei az ország kormányzásához nyújtottak megkerülhetetlen értékeket, támpontokat. Napjainkban, bár a közélet területén még mindig sok református vállal szolgálatot, a korábbi korok hitvallásossága és kálvinista öntudata csökkent. 

Ezt a folyamatot kívánjuk megfordítani képzéssorozatunkkal. A KONFESZT szervezői hisznek benne, hogy a kálvini örökség önmagában olyan szilárd vallási és kulturális alapot jelent, mely segít eligazodni a jelenkor kérdéseiben. A közéleti kollégium célja ezért az olyan öntudatos fiatalok támogatása, akik nem csak reformátusként, hanem református módon kívánják a magyar nemzetet szolgálni.


Egy új, összetartó református elit kialakítása a célunk, aktív párbeszédet folytat a közélet mostani képviselőivel.

 

A Közéleti Kollégium formája

 

A KONFESZT egy olyan képzéssorozat, mely minden hónap egy-egy hétvégéjén várja a református fiatalokat. A programsorozat előadásain szaktekintélyekkel ismerkedhetnek meg a fiatalok, továbbá csoportos beszélgetések és műhelymunka várja őket. Nagy hangsúlyt fordítunk a vezetői kompetenciák kialakítására is, melyet személyiségfejlesztő tréningek során sajátíthatnak el. A hétvégén kötetlen beszélgetésekre, közösségi programokra, igei alkalmakra is sor kerül.

A résztvevőket a program ideje alatt teljes ellátás és közös kulturális programok várják.

 

A részvételi díj (a teljes hétvégékre) 5000 forint alkalmanként.

A részvételre – korlátozott számban – ösztöndíjas formában is lehetőség nyílik, melyek a jelentkezést követően kerülnek elbírálásra. Kérjük ez esetben a jelentkezési felületen megjelölni az ösztöndíj igényt és indokolja is a kérelmet.

 

 

A hétvégék helyszíneivel és időpontjaival kapcsolatos információk a programba nyert felvétel után válnak elérhetővé.

 

A jelentkezés feltételei

 

Olyan 18-35 év közötti református fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a nemzetünk életében meghatározó közéleti témák iránt.

  • A jelentkezés feltétele két ajánlás, amelyek közül egy lelkipásztori (ideális esetben saját gyülekezetének lelkésze az ajánló), egy pedig egy neves személy ajánlása (tanár/oktató/közéleti személyiség).

Az ajánlásokhoz felhasználható az alábbi két sablon is, de egyéni módon is megírható. Utóbbi esetben az ajánlásnak feltétlenül tartalmaznia kell az ajánlók elérhetőségeit (cím, email, telefonszám is), és az ajánlóknak vállalniuk kell, hogy ezeken az elérhetőségeken néhány kérdés erejéig a szervezők rendelkezésére állnak.

  • Fenntartjuk a jogot, hogy a jelentkezőket ezután személyes beszélgetésre hívjuk a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalába.
  • Minden sikeres jelentkező egyedülálló lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen az összes képzésen és hogy részévé válhasson annak a kapcsolati hálózatnak, amelynek az előadó szaktekintélyek is tagjai.

 

Jelentkezés: folyamatosan nyitott a jelentkezes.reformatus.hu linken megnyíló űrlap segítségével.

 

(Először regisztrálni kell az oldalon, majd utána bejelentkezni az e-mail címmel és jelszóval. Belépés után az esemény listában lehet kiválasztani a KONFESZT-et.)

 

A közéleti kollégium védnöke Bogárdi Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, valamint Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A program szervezében és a megvalósulás támogatásában a RefCOO (Károli Gáspár Református Egyetem) mellett részt vesz a Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.

 

További információk:

web: refop.reformatus.hu

e-mail: refop@reformatus.hu

KONFESZT kutatói ajánlás 2018

KONFESZT lelkészi ajánlás 2018